1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dùi chiêng

Cuộn trang

Tôi [D] đây là khách qua đường tới đây tôi [G] hát với mấy nường dùi [D] chiêng [D] Chiêng [A] dùi [D] chiêng, [D] chiêng [A] dùi [D] chiêng Ngày [G] mai đây tôi về bình yên các cô ở [A] lại mà có chiêng không [D] dùi [D] Chiêng [A] dùi [D] chiêng, [D] chiêng [A] dùi [D] chiêng. Tôi [G] về trong dạ bùi [D] ngùi chứ dạ bùi [G] ngùi Đêm nằm trăn [Em] trở có [G] dùi mà không [D] chiêng Ôi [D] chiêng [A] nường [D] ơi, bớ [D] chiêng [A] nường [D] ơi. Tôi [Em] về thương cảm liên [A] miên cảm thương cho Các cô ở [D] lại có [A] chiêng mà không [D] dùi [D] Chiêng [A] nường [D] ơi, [D] chiêng [A] nường [D] ơi. Tôi [C#m] đây ngụ ở miền [E] xuôi leo lên miền [F#] ngược đem dùi gõ [B] chiêng Trai [C#m] anh hùng gái thuyền [E] quyên có đôi có [F] cặp là có [C#m] chiêng có [A] dùi. [Bb] [D]

Video hướng dẫn