highlight chords
[Am] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng đón em khi trường [Dm] tan
[G] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng [C] bước theo em làm [E7] chi. 
[Am] Đừng, đừng anh nhé
Đừng sánh vai trên đường [Dm] đi 
[G] Đừng, đừng anh [Dm] nhé 
Đừng [E7] hỏi tên em làm [Am] gì.
Sợ lắm anh [Dm] ơi 
Em không [G] dám đi chung đường [C] đâu 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Lỡ bạn [E] bè ngày mai trêu [E7] mãi. 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Bao câu [G] nói thoáng trên bờ [C] môi 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Ánh mắt [E] nào nhìn em đắm [E7] đuối.
[Am] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng nắm tay em thật [Dm] lâu 
[G] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng [C] lá thơ xanh vội [E7] trao.
[Am] Tuổi hồng em đó 
Ngày tháng yên vui mộng [Dm][G] Đừng, đừng anh [Dm] nhé
Đừng [E7] nói với em lời [Am] yêu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng anh nhé

Thế Hiển
[Am] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng đón em khi trường [Dm] tan
[G] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng [C] bước theo em làm [E7] chi. 
[Am] Đừng, đừng anh nhé
Đừng sánh vai trên đường [Dm] đi 
[G] Đừng, đừng anh [Dm] nhé 
Đừng [E7] hỏi tên em làm [Am] gì.
Sợ lắm anh [Dm] ơi 
Em không [G] dám đi chung đường [C] đâu 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Lỡ bạn [E] bè ngày mai trêu [E7] mãi. 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Bao câu [G] nói thoáng trên bờ [C] môi 
Sợ lắm [Dm] anh ơi 
Ánh mắt [E] nào nhìn em đắm [E7] đuối.
[Am] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng nắm tay em thật [Dm] lâu 
[G] Đừng, đừng anh nhé 
Đừng [C] lá thơ xanh vội [E7] trao.
[Am] Tuổi hồng em đó 
Ngày tháng yên vui mộng [Dm][G] Đừng, đừng anh [Dm] nhé
Đừng [E7] nói với em lời [Am] yêu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com