1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng bỏ em một mình

Cuộn trang

[Em] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình Trời lạnh [Cmaj7] quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một [Em] mình [Bsus4] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình Chiều lộng gió chiều lộng gió sao [Em] anh đành bỏ em Lời nào đó lời nào đó tiếng ân [Cmaj7] tình hay tiếng cầu [B] kinh Nhạc nào đó nhạc nào đó nhạc gọi [Em] người hay nhạc gọi [B7] hồn Đừng lặng [Em] thinh đừng lặng thinh với tiếng [Cmaj7] chày tiếng búa nện [B] đinh Đừng tỏa [Bsus4] hương đừng tỏa hương khói hương vàng [B] che khuất người [Em] thương Đừng bỏ em một mình đừng [Dm] bỏ em một mình Đường về nghĩa trang mông [Em] mênh đừng bỏ em [Am] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình Đường về nghĩa [F] trang lênh [Em] đênh đừng bỏ [Bsus4] em [Em] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình Cùng một [Cmaj7] lũ cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân [Em] hình [Bsus4] Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình Một mồ [Bsus4] trinh chênh [Em] vênh chờ cỏ xanh Đừng bỏ em một mình [B7] đừng bỏ em một mình Vài ngàn [Em] đời sau [Cmaj7] nữa vài ngàn [Am] đời sau [F] nữa vài ngàn [Em] đời sau nữa [Eb] ai mái tóc còn [Em] xanh

Video hướng dẫn