1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dừng bước

Cuộn trang

1. Xin đừng giống tôi và đừng như [Dm] tôi [Bb] Bao nhiêu năm [C] qua tôi làm gì cho [F] người [Gm] Nơi xứ [Dm] lạ không có người [F] thân Như thiêu [Gm] thân sống kiếp giang [Dm] hồ Mà đời [C] mình mấy ai đâu [A7] ngờ 2. Xin đừng giống tôi và đừng như [Dm] tôi [Bb] Mê trong lá [C] bài sầu trong chén [F] rượu [Gm] Bao tháng [Dm] ngày sống kiếp xa [F] hoa Say từng [Gm] đêm vui với bạn [Dm] bè Quên đời [C] mình không có tương [Dm] lai ĐK: Đừng giống tôi ngươi [Dm] ơi! Bởi tôi [F] say tôi lầm [A7] đường Nên số [Gm] phận mang nhiều đắng [Dm] cay [F] [Dm] Tình [A7] có cũng như [Gm] không Bạn [C] bè dù xa cách [F] lòng Buồn đời [Bb] mình sẽ đi về [A7] đâu Đừng trách tôi người [Dm] ơi! Say từng [C] đêm chén tạc chén [F] thù Bao tháng [Gm] ngày sống đời nổi [Dm] trôi [F] [Dm] Bạn [Bb] bè có [Gm] thằng còn sồng bên [A7] tôi Còn thằng [Gm] kia chết trong khám [F] tù Dời giang [A7] hồ buồn vui người [Dm] ơi 3. Xin đừng giống tôi và đừng như [Dm] tôi [Bb] Thân tôi mỏi [C] mòn sức tôi đã [F] già [Gm] Nời xứ [Dm] người tôi nguyện đổi [F] thay Mong ngày [Gm] mai cất cao đời [Dm] mình Đời giang [A7] hồ chôn vuì mai [Dm] sau.

Video hướng dẫn