1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng gọi tên em nữa

Cuộn trang

[Am] Đừng gọi tên em nữa! [F] đừng gọi tên em nữa! Kệ [Bm7] em khóc lẻ loi chiều ơi muộn lắm [E7] rồi [Am] Đừng gọi tên em nữa! lòng [Dm] người như giông [F] tố Bóng đêm vẫn buông [E7] dài hắt hiu mưa bên [Am] ngoài Xoá đi bao u [E7] hoài đừng gợi nữa tình [Am] ơi Chiều [Am] xuống đêm buông dài lộng [Dm] lẫy em chờ ai Người đã đi xa rồi đời [B7] có chăng niềm [E7] vui [Am] Đừng gọi mãi tên [Em] em đừng gợi mãi yêu [F] đương Đừng tìm nữa [Em] môi hôn đừng tìm đến bên [Dm] nhau Cho [bb] thêm mãi thương [F#m7] đau cho tan nát tim [E7] nhau [Am] Đừng gọi mãi tên [Em] em đừng gợi mãi yêu [F] đương Đừng tìm nữa [Em] môi hôn đừng tìm đến bên [Dm] nhau Cho [G7] thêm mãi thương [F#7] đừng [B7] gọi tên em [E7] nữa [Am] Đừng gọi tên em nữa! [F7] đừng gọi tên em nữa! Kệ [Bm7] em khóc lẻ [Am] loi chiều [B7] ơi muộn lắm [E7] rồi [Am] Đừng gọi tên em nữa! lòng [D] người như giông [F] tố Bóng đêm vẫn buông [E7] dài hắt [Dm] hiu mưa bên [Am] ngoài Xoá đi bao u [E7] hoài đừng gợi nữa tình [Am] ơi

Video hướng dẫn