highlight chords
1. [Dm] Có những lúc một mình [Am] ta, ngồi nhìn hôm [Bb] qua 
Xong mới biết [F] là, đúng hay [C] sai
[Dm] Chẳng biết trước được ngày [C] mai rồi mình là [Bb] ai
Vì đời luôn ngang [F] trái có những thứ được hôm [Gm] nay
Đâu biết mất đi ngày [F] mai, đêm nay [Bb] sống cho thật [A7] hay
2. [Dm] Cũng có thể một ngày [Am] mai rồi mình đổi [Bb] thay
Bay cao với [F] đời, có ai [C] hay (có ai hay)
[Dm] cứ hãy sống thật lòng [C] đi vội vàng làm [Bb] chi
Để nhiều đêm suy [F] nghĩ trước bóng tối một mình [Gm] thôi 
Ta mới thấy những tội [F] lỗi cứ theo [C] ta đến suốt [Dm] đời
ĐK Hãy suy [Dm] nghĩ trước khi làm [C] gì
Hãy sống [Am] tốt với đời với [Dm] người 
Đừng vì lợi [Bb] danh mà gây tội lỗi
Bởi vì mọi [Gm] thứ phải theo thời [F] gian
Con người hơn [Am] thua là ở tình [A7] cảm
Hãy sống [Dm] với lương tâm của [C] mình
Nhiều điều đẹp [Am] lắm đến rất chân [Dm] tình
Đời chẳng bao [Bb] lâu rồi mai nhắm mắt
Tiền tài vật [Gm] chất có giữ được [F] không
Thôi đừng ganh [Am] đua mà hãy sống [C] tốt cho [Dm] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng hơn thua

Phạm Trưởng
1. [Dm] Có những lúc một mình [Am] ta, ngồi nhìn hôm [Bb] qua 
Xong mới biết [F] là, đúng hay [C] sai
[Dm] Chẳng biết trước được ngày [C] mai rồi mình là [Bb] ai
Vì đời luôn ngang [F] trái có những thứ được hôm [Gm] nay
Đâu biết mất đi ngày [F] mai, đêm nay [Bb] sống cho thật [A7] hay
2. [Dm] Cũng có thể một ngày [Am] mai rồi mình đổi [Bb] thay
Bay cao với [F] đời, có ai [C] hay (có ai hay)
[Dm] cứ hãy sống thật lòng [C] đi vội vàng làm [Bb] chi
Để nhiều đêm suy [F] nghĩ trước bóng tối một mình [Gm] thôi 
Ta mới thấy những tội [F] lỗi cứ theo [C] ta đến suốt [Dm] đời
ĐK Hãy suy [Dm] nghĩ trước khi làm [C] gì
Hãy sống [Am] tốt với đời với [Dm] người 
Đừng vì lợi [Bb] danh mà gây tội lỗi
Bởi vì mọi [Gm] thứ phải theo thời [F] gian
Con người hơn [Am] thua là ở tình [A7] cảm
Hãy sống [Dm] với lương tâm của [C] mình
Nhiều điều đẹp [Am] lắm đến rất chân [Dm] tình
Đời chẳng bao [Bb] lâu rồi mai nhắm mắt
Tiền tài vật [Gm] chất có giữ được [F] không
Thôi đừng ganh [Am] đua mà hãy sống [C] tốt cho [Dm] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com