1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng khóc dĩ vãng

Cuộn trang

Một [D] người đã đi qua đời Là [G] hình bóng [D] đã xa [G] vời Chìm [D] trong đáy [A] mắt u hoài Nét môi [G] cười [E7] lúc còn [A] yêu. Đời [D] ai cũng hơn một lần Tình [G] yêu chết [D] trong âm [G] thầm Thời [D] gian rồi [A] sẽ xóa nhoà Giấc mộng [G] đầu [A7] có bền [D] đâu. Bước bước [F#m] êm một giòng đời Chết trên [B7] môi [Em] một nụ [G] cười Bao yêu [E] thương không còn nữa Gợi làm gì cho đời ta thêm đau thương thêm sầu nhớ cùng tháng [A7] năm. Đừng [D] buồn khóc trong đêm trường Ngày [G] qua vẫn [D] qua không [G] chờ Đừng [D] sầu đừng [A] tiếc những ngày Quá xa [G] rồi [A7] nhắc mà [D] chi.

Video hướng dẫn