1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dựng lại người dựng lại nhà

Cuộn trang

1. [D] Ta cùng lên [G] đường, [A7] đi xây lại Việt [D] Nam Bàn chân ta đi mau đi sâu vô [G] tới rừng cao Vác [C] những cây rừng [G] to về nơi [C] đây ta xây lại [G] nhà Dựng làng mới cho dân ta về, dựng nhà mới cho miền [D] quê. Trên những con [G] đường, [A7] vang bước người dồn [D] chân Bàn chân ta lên non ra sông ra [G] tới biển xanh Gánh [C] đá mang về [G] kinh, về nơi [C] đây ta xây lm [G] nền Dựng nhà mới trên đổ nát xày, dựng nhà mới trong nụ [D] cười. ĐK: Sức [C] sống trong bàn [G] tay trong bàn [D] chân Người đi [G] lên bàn tay hăng, nhà lớp [C] lớp lớn lên Việt [G] Nam Nắng [C] mới nung lòng [G] anh, nung lòng [D] tôi, dù mưa [G] rơi Dựng thêm nhanh nhà trên non xuống đến đồng [D] bằng 2. [D] Ta cùng lên [G] đường, [A7] đi xây lại Tự [D] Do Lòng người dân ta xưa hoang vu nay [G] hết buồn lo Những [C] sớm mai Việt [G] Nam tình ta [C] bay theo sóng ngọn [G] cờ Dựng nhà mới như cây sang mùa, người Việt tới những trời [D] xa. Ta cùng lên [G] đường, [A7] đi xây lại tình [D] thương Lòng mẹ ta xưa kia bao la như [G] Thái Bình Dương Những [C] đứa con là [G] sông mừng hôm [C] nay xoá hết căm [G] hờn Mượn phù sa đấp xây trên điêu tàn lòng nhân ái lên nụ [D] hồng

Video hướng dẫn