highlight chords
[Am] Nếu biết trước yêu em là [Em] khổ
Thì ngày [G] ấy tôi đâu mong gặp [C] em
[Am] Nếu biết trước em hay lừa [Em] dối
Thì người [G] nói yêu em chẳng phải [C] tôi.
[Dm] Em không yêu tôi là vì tôi không cho em
Cuộc [G] sống như em hằng ước [Em] mơ.
Có [Am] lẽ tôi không bằng người [Em] ấy
Người đã [G] đến cho tôi thành người thứ [C] ba
[Am] Cố gắng yêu em là không [Em] thể
Vì tôi [G] biết em đang không là [C] chính em.
[Dm] Tôi không cao sang như từng đêm em hay mơ
Vì [F] em không còn là em [G] nữa
Giữa chợ [Em] đời, giữa chợ đời
Ai cho không ai tình [Am] yêu.
Người ra [Am] đi sẽ là tôi, người yêu [Em] mới em là ai
[G] Có yêu em như tôi [C] lúc đầu
Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu
Vì [F] em luôn là người thay [G] đổi.
Giờ em [Am] đang vui cùng ai thì tại [Em] sao tôi cần em
[G] Nếu có yêu ai xin chúc [C] mừng
Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu
Giờ [F] tôi mong ai kia được may [G] mắn
Đừng [Em] làm, đừng làm một người giống như [Am] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng làm một người giống như tôi

Cao Minh Thu
[Am] Nếu biết trước yêu em là [Em] khổ
Thì ngày [G] ấy tôi đâu mong gặp [C] em
[Am] Nếu biết trước em hay lừa [Em] dối
Thì người [G] nói yêu em chẳng phải [C] tôi.
[Dm] Em không yêu tôi là vì tôi không cho em
Cuộc [G] sống như em hằng ước [Em] mơ.
Có [Am] lẽ tôi không bằng người [Em] ấy
Người đã [G] đến cho tôi thành người thứ [C] ba
[Am] Cố gắng yêu em là không [Em] thể
Vì tôi [G] biết em đang không là [C] chính em.
[Dm] Tôi không cao sang như từng đêm em hay mơ
Vì [F] em không còn là em [G] nữa
Giữa chợ [Em] đời, giữa chợ đời
Ai cho không ai tình [Am] yêu.
Người ra [Am] đi sẽ là tôi, người yêu [Em] mới em là ai
[G] Có yêu em như tôi [C] lúc đầu
Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu
Vì [F] em luôn là người thay [G] đổi.
Giờ em [Am] đang vui cùng ai thì tại [Em] sao tôi cần em
[G] Nếu có yêu ai xin chúc [C] mừng
Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu
Giờ [F] tôi mong ai kia được may [G] mắn
Đừng [Em] làm, đừng làm một người giống như [Am] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com