1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng làm một người giống như tôi

Cuộn trang

[Am] Nếu biết trước yêu em là [Em] khổ Thì ngày [G] ấy tôi đâu mong gặp [C] em [Am] Nếu biết trước em hay lừa [Em] dối Thì người [G] nói yêu em chẳng phải [C] tôi. [Dm] Em không yêu tôi là vì tôi không cho em Cuộc [G] sống như em hằng ước [Em] mơ. Có [Am] lẽ tôi không bằng người [Em] ấy Người đã [G] đến cho tôi thành người thứ [C] ba [Am] Cố gắng yêu em là không [Em] thể Vì tôi [G] biết em đang không là [C] chính em. [Dm] Tôi không cao sang như từng đêm em hay mơ Vì [F] em không còn là em [G] nữa Giữa chợ [Em] đời, giữa chợ đời Ai cho không ai tình [Am] yêu. Người ra [Am] đi sẽ là tôi, người yêu [Em] mới em là ai [G] Có yêu em như tôi [C] lúc đầu Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu Vì [F] em luôn là người thay [G] đổi. Giờ em [Am] đang vui cùng ai thì tại [Em] sao tôi cần em [G] Nếu có yêu ai xin chúc [C] mừng Người ta [Dm] yêu em thật tâm mà em [Em] có yêu thật đâu Giờ [F] tôi mong ai kia được may [G] mắn Đừng [Em] làm, đừng làm một người giống như [Am] tôi.

Video hướng dẫn