1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dựng lều lên

Chưa biết
Nguồn: thanhcavietnam.net