1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng lụy vì tiền

Cuộn trang

1. Đừng lụy đồng [Am] tiền, tiền không mua được hạnh phúc đâu [Dm] Đừng lụy vì tiền, tiền che tâm ta mờ lối [Am] đi Đồng tiền mình [F] làm, bằng công [Am] lao sức lực chính [Dm] ta Tiền quang [G] minh, tiền trong [C] sáng, lương tâm ta bình [E7] an 2. Đừng lụy đồng [Am] tiền, mà đang tâm thay giả trắng đen [Dm] Đừng lụy đồng tiền, mà trầm luân xa vào tối [Am] tăm Đừng mù vì [F] tiền mà gây [Am] ra bao cảnh trái [Dm] ngang Làm bao [G] nhiêu điều oan [C] khiên, khiến [E7] cho cuộc đời sầu [Am] bi ĐK: Hãy thấy [Am] đó mọi người cũng [E] như mình Cũng biết khóc hoặc cười trước [Am] vui buồn Hãy biết [F] dốc đồng tiền vào chốn [G] đau thương Bởi lúc [E] chết đồng tiền chẳng đi theo [E7] mình. Chớ oán [Am] trách đời mình vẫn [E] đang nghèo Chớ đắm đuối tiền vì muốn [Am] sang giàu Cố gắng [F] sống một đời sống [G] thanh cao Tiền [Em] đâu phải là tất cả... ha ha [E7] ha. 3. Làm được đồng [Am] tiền thì tạo cho gia đình ấm no [Dm] Làm được nhiều tiền thì sẻ chia cho người khó [Am] khăn Đồng tiền thật [F] sự chỉ là [Am] như phương tiện thế [Dm] thôi Trần [G] gian ai hiền [C] lương, thế [Em] nhân lấy tiền mà [Am] đo

Video hướng dẫn