1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng mong ai đừng nghi ngại

Trịnh Công Sơn
Đừng mong ai đừng nghi ngại
Nguồn: hopamviet.com