1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng ngăn cách giàu nghèo

Cuộn trang

1. Tôi xin hỏi [Dm] người Tại sao người [Bb] nghèo lại lắm kẻ xót [Dm] thương Và cớ làm [Gm] sao những kẻ giàu [A7] sang Có người đôi lần hay chịu tiếng dèm [Dm] pha. Hỏi ai chẳng [C] mơ đời ngựa xe đài [Bb] cát Ai chẳng lần [Gm] cầu một [C] mái ấm cao [F] sang [Dm] Ai chẳng lần [Gm] mong được xa ngày nghèo [Dm] khó Và [Bb] ai chẳng thầm [A7] mơ được phú quý giàu [Dm] sang. ĐK: [Gm] Ôi [C] những kẻ sang [F] giàu Tựa người lên đỉnh [Bb] núi nghe gió lạnh đêm [A7] đêm [Dm] Có người từ vực [Gm] sâu Đứng nhìn lên đầu [Dm] núi ôm mộng được bay [A7] cao. [Bb] Em, em đã yêu [Dm] tôi Dẫu giàu sang hay nghèo [Gm] khó xin [C] yêu bằng con [F] tim [Dm] Tôi một đời bôn [Gm] ba Vào đời bằng tay [A7] trắng xây mộng vàng cho [Dm] em. 2. Tôi xin hỏi [Dm] người Phải chăng người [Bb] nghèo chịu mãi đời xót [Dm] xa Cùng kiếp trần [Gm] ai những kẻ giàu [A7] sang Chẳng lẽ một đời vui hạnh phúc vàng [Dm] son. Làm người ai chẳng [C] qua đời phù du một [Bb] kiếp Xá gì mình [Gm] nghèo hoặc [C] phú quý vinh [F] hoa [Dm] Nếu định mệnh [Gm] kia đã an bài đây [Dm] đó Thì [Bb] xin người thuỷ [A7] chung đừng chia cách giàu [Dm] nghèo.

Video hướng dẫn