Đừng nhìn lại (Am)

≣≣
[Am]
Đừng nhìn lại sau lưng
[Em]
Nên cố đi nơi đâu thật xa
[D] [F]
Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn này
[E7]
Để không bị vướng muộn phiền
[Am]
Trải tầm nhìn ra xa
[C] [G]
Lùa đôi mắt neo theo chân trời
[Dm] [G]
Khi không gian chỉ có ta
[Dm] [G] [E]
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi
[Am]
Chớ nên ngồi khóc
[G]
Không khá hơn đâu
[Dm] [Am]
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
[G] [E]
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng
(ttu)
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
[G] [E] [Am]
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa
Danh sách hợp âm (Click để tắt)