highlight chords
Đừng [Am]nhìn lại sau lưng
Nên [Em]cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi [D]ta chưa bao giờ cùng người mình [F]yêu rong chơi chốn này
Để không bị [E7]vướng muộn phiền
Trải [Am]tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt [C]neo theo chân [G]trời
Khi [Dm]không gian chỉ có [G]ta
Nơi [Dm]ưu tư được [G]thét cho nhẹ [E]bớt đi
Chớ nên [Am]ngồi khóc
Không khá hơn [G]đâu
Khóc chỉ [Dm]làm cho lòng thêm yếu [Am]mềm
Khóc để rồi [G]chôn niềm đau trong [E]lòng
(ttu)
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi [G] [E]... bỏ qua chuyện xưa [Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng Nhìn Lại

Lương Bằng Quang
Đừng [Am]nhìn lại sau lưng
Nên [Em]cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi [D]ta chưa bao giờ cùng người mình [F]yêu rong chơi chốn này
Để không bị [E7]vướng muộn phiền
Trải [Am]tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt [C]neo theo chân [G]trời
Khi [Dm]không gian chỉ có [G]ta
Nơi [Dm]ưu tư được [G]thét cho nhẹ [E]bớt đi
Chớ nên [Am]ngồi khóc
Không khá hơn [G]đâu
Khóc chỉ [Dm]làm cho lòng thêm yếu [Am]mềm
Khóc để rồi [G]chôn niềm đau trong [E]lòng
(ttu)
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi [G] [E]... bỏ qua chuyện xưa [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com