1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng như tôi

Cuộn trang

1. Lại một đêm [F] nữa tôi ngồi khóc thương mình [C] tôi Lại một đêm [Dm] nữa tôi ngồi nhớ thương [Am] người Tình yêu của [Bb] tôi đã mãi xa tôi [F] rồi Tôi phải [Gm] sống sao đây em [C] ơi. 2. Tôi biết phải làm [F] gì biết làm gì em [C] ơi Khi trái tim [Dm] tôi nó cứ mãi kêu [Am] gào Nước mắt của [Bb] tôi nó cứ mãi tuôn [Dm] trào Người tôi [F] yêu bây giờ về nơi [C] đâu. ĐK: Giờ đây tôi đã [F] biết không còn em ở bên [C] tôi Giờ đây tôi đã [Dm] biết em đã mãi xa tôi [Am] rồi Tình yêu kia giờ [Bb] đã theo làn gió bay về [F] nơi cuối trời Một [Gm] nơi không có tôi đi bên cạnh [C] em. Giờ đây em đã [F] đi, đi về một nơi [C] xa Giờ đây em đã [Dm] đến, đến một nơi xa [Am] lạ Cầu cho em được [Bb] mãi luôn hạnh phúc ở bên [F] kia bầu trời Cầu [Gm] chúc cho em mãi luôn yên [C] vui Đừng như [F] tôi.

Video hướng dẫn