1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng nói xa nhau

Cuộn trang

Đừng nói xa [Am] nhau cho tâm hồn đau khổ Đừng nói xa [Dm] nhau cho mắt lệ hoen [Am] mờ Lời thiết tha [E] qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc trên [C] môi đưa mấy tuổi yêu vẫn [E] chờ Mình đã đi [Am] chung trên con đường mong nhớ Mình đã gieo [Dm] neo nghe chóp bể mưa [Am] nguồn Màu áo xưa [E] em đan cho người nặng hành trang Có bạc trắng với [C] phong sương vẫn [E] còn đậm tình [Am] thương. Đời hay nói rằng yêu là [C] chết ở trong lòng một [Am] ít Vì mấy khi [G] yêu mà chắc được, được người [E] yêu [Am] Cho cho rất [Dm] nhiều nhưng [G] nhận chẳng có bao [C] nhiêu Người ta [F] phụ hoặc thờ [Dm] ơ chẳng [E] biết. Chỉ có đôi [Am] ta không bao giờ ly biệt Chỉ có đôi [Dm] ta tha thiết mộng ban [Am] đầu Đừng khóc cho [E] tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin [C] yêu nhau, mối [E] tình đẹp ngàn [Am] sau.

Video hướng dẫn