highlight chords
[Em] Trong đêm sâu nghe vầng [Am] sao chói sáng 
[D] Mây lên cao nên trời [B7] mây xanh ngắt 
[Em] Ta trao nhau nhìn nhau [Am] qua khoe mắt 
Sống bên [Em] nhau với phận [B7] người sống vì [Em] nhau 
Ôi mây nước trôi bao nhiêu [Am] lâu rồi 
[D] Qua đi biết bao nhiêu cuộc [B7] đời 
[Em] Bao nhiêu trái tim chung một [Am] nhịp rồi 
[D] Không chia phôi vì đời buồn [B7] lứa đôi 
Đừng xa [Em] nhau hỡi người ơi, đừng xa [C] nhau hỡi người ơi 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
[Em] Ta nghe như bao lời [Am] than với khóc 
[D] Ta nghe như cuộc đời [B7] treo trên tóc 
[Em] Ta nghe như đời mau [Am] phai sớm tắt 
Sống đơn [Em] côi sống phận [B7] người sống lẻ [Em] loi 
Bơ vơ lắm, bơ vơ thay [Am] kiếp người 
[D] Bao nhiêu biết bao nhiêu lạc [B7] loài 
[Em] Bao nhiêu oan trái bao nhiêu phen [Am] bùi nhùi 
[D] Nhưng than ơi cuộc tình nhân [B7] thế ơi 
Còn bên [Em] nhau muôn nghìn năm, còn bên [C] nhau muôn nghìn năm
Đừng phá [Em] vỡ ánh sao [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
[Em] Trong bao la ta cùng [Am] nhau chung sống
[D] trong mênh mông ta cùng [B7] chia ánh sáng
[Em] Ai cho ta gặp nhau [Am] trong xa vắng 
Giữ đơn [Em] côi có phận [B7] trời giúp tình [Em] thương
Ta không dám mơ xa xôi [Am] vời vợi 
[D] Ta xin chút yêu thương ngọt [B7] bùi 
[Em] Cho tan vỡ đi bơ vơ [Am] lạc loài 
[D] Vươn lên cao cuộc tình nhân [B7] thế ơi 
Gần bên [Em] muôn nghìn năm, gần bên [C] muôn nghìn năm
Đừng phá [Em] vỡ ánh sao [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng phá vỡ ân tình

Nhạc Ngoại , Phạm Duy
[Em] Trong đêm sâu nghe vầng [Am] sao chói sáng 
[D] Mây lên cao nên trời [B7] mây xanh ngắt 
[Em] Ta trao nhau nhìn nhau [Am] qua khoe mắt 
Sống bên [Em] nhau với phận [B7] người sống vì [Em] nhau 
Ôi mây nước trôi bao nhiêu [Am] lâu rồi 
[D] Qua đi biết bao nhiêu cuộc [B7] đời 
[Em] Bao nhiêu trái tim chung một [Am] nhịp rồi 
[D] Không chia phôi vì đời buồn [B7] lứa đôi 
Đừng xa [Em] nhau hỡi người ơi, đừng xa [C] nhau hỡi người ơi 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
[Em] Ta nghe như bao lời [Am] than với khóc 
[D] Ta nghe như cuộc đời [B7] treo trên tóc 
[Em] Ta nghe như đời mau [Am] phai sớm tắt 
Sống đơn [Em] côi sống phận [B7] người sống lẻ [Em] loi 
Bơ vơ lắm, bơ vơ thay [Am] kiếp người 
[D] Bao nhiêu biết bao nhiêu lạc [B7] loài 
[Em] Bao nhiêu oan trái bao nhiêu phen [Am] bùi nhùi 
[D] Nhưng than ơi cuộc tình nhân [B7] thế ơi 
Còn bên [Em] nhau muôn nghìn năm, còn bên [C] nhau muôn nghìn năm
Đừng phá [Em] vỡ ánh sao [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
[Em] Trong bao la ta cùng [Am] nhau chung sống
[D] trong mênh mông ta cùng [B7] chia ánh sáng
[Em] Ai cho ta gặp nhau [Am] trong xa vắng 
Giữ đơn [Em] côi có phận [B7] trời giúp tình [Em] thương
Ta không dám mơ xa xôi [Am] vời vợi 
[D] Ta xin chút yêu thương ngọt [B7] bùi 
[Em] Cho tan vỡ đi bơ vơ [Am] lạc loài 
[D] Vươn lên cao cuộc tình nhân [B7] thế ơi 
Gần bên [Em] muôn nghìn năm, gần bên [C] muôn nghìn năm
Đừng phá [Em] vỡ ánh sao [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi
Là la la - la là la Là la [C] la - la là la 
Đừng phá [Em] vỡ ánh trăng [B7] nơi ân tình [Em] bao lứa đôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com