1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng trách lá diêu bông

Cuộn trang

1. Anh trách [Am] em sao nỡ vội lấy [F] chồng [G] Không chờ, không [C] đợi anh [G] kiếm lá diêu [E7] bông Chờ [Am] đợi đã bao [G] năm mà [E7] người vẫn biệt [F] tăm [E7] Nhớ thương nhạt phai má [Am] hồng Nên [F] lời ru [Am] buồn buồn [C] thêm Nên [Dm] lời ru [E7] càng còn buồn [Am] thêm. 2. Bươm bướm [Am] ơi sao nỡ vội xa [F] cành [G] Nên lời ru [C] buồn sau [G] luỹ tre [E7] xanh Chờ [Am] người đã bao [G] lâu mà [E7] đời lắm bể [F] dâu [E7] Ðắng cay diêu bông úa [Am] sầu Nên [F] lời ru [Am] buồn còn [C] đâu Xa [Dm] người [E7] ôi giọt mưa [Am] ngâu. ĐK: [G] Sông sâu con [Am] nước lớn [Dm] ròng Thả [E7] trôi chiếc [G] lá diêu [C] bông [G] Ai chờ ai trong nỗi [E7] nhớ Biết [G] đâu bến [E7] đục hay trong Sang [G] sông con [Am] sáo xa [Dm] rồi Tình [E7] anh chiếc [G] lá em [C] ơi [G] Cho lòng ai như con [E7] sóng Xin [G] đừng trách [E7] lá diêu [Am] bông.

Video hướng dẫn