1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng xa em đêm nay

Đức Huy
Đừng xa em đêm nay Đừng xa em đêm nay
Nguồn: saigonocean.com