highlight chords
				                  [Em]               
Mới hôm na o người có nói chỉ yêu mình em 
       [C]             [G]     
Mà sống bên em trọn đời mãi yêu thương không rời 
      [D]           [G]   
Em đẹp xin h, chỉ để riêng anh mà thôi 
      [D]           [B]     
Sao giờ đâ y người xa vắng vắng x a người ơi 
     [Em]                  
Nếu khôn g yêu còn vương vấn vấn vương làm chi 
        [C]              [G]    
Gợi nhớ yêu th ương tựa cơn gió thóang qua được gì 
        [D]        [G]   
Yêu người yêu là để vui chơi m ộ thi 
       [D]             [B]   
Thôi đành thô i tình ngọt ngào người cứ m ang đi 
 

 [Em]      
K hông được yêu 
              
Xin người đừng đừng yêu em 
 [D]      
T hôi đừng yêu 
                [B]   
Khi lòng người như dối gian ngư ời ơi 
 [C]       
Không được yêu 
      [D]        
Bằng lời m ặn nồng trên môi 
 [G]      
Đừng yêu em 
 [Em]     
Đừng yêu em 
 [C]         [B]     
T iếng ân tình nào ph ải cho em 
 

      [Em]                 
Tiếng yêu xưa còn xao xuyến đảo điên lòng em 
       [C]              [G]   
Người hãy yêu đi bằng một trái tim không đ ổi rời 
      [D]              [G]    
Men tình y êu ngọt mặn đắng chát không đồ chơi 
     [D]              [Em]  
Khi đã y êu đừng để tình bạc trắng như vôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng yêu em

				                  [Em]               
Mới hôm na o người có nói chỉ yêu mình em 
       [C]             [G]     
Mà sống bên em trọn đời mãi yêu thương không rời 
      [D]           [G]   
Em đẹp xin h, chỉ để riêng anh mà thôi 
      [D]           [B]     
Sao giờ đâ y người xa vắng vắng x a người ơi 
     [Em]                  
Nếu khôn g yêu còn vương vấn vấn vương làm chi 
        [C]              [G]    
Gợi nhớ yêu th ương tựa cơn gió thóang qua được gì 
        [D]        [G]   
Yêu người yêu là để vui chơi m ộ thi 
       [D]             [B]   
Thôi đành thô i tình ngọt ngào người cứ m ang đi 
 

 [Em]      
K hông được yêu 
              
Xin người đừng đừng yêu em 
 [D]      
T hôi đừng yêu 
                [B]   
Khi lòng người như dối gian ngư ời ơi 
 [C]       
Không được yêu 
      [D]        
Bằng lời m ặn nồng trên môi 
 [G]      
Đừng yêu em 
 [Em]     
Đừng yêu em 
 [C]         [B]     
T iếng ân tình nào ph ải cho em 
 

      [Em]                 
Tiếng yêu xưa còn xao xuyến đảo điên lòng em 
       [C]              [G]   
Người hãy yêu đi bằng một trái tim không đ ổi rời 
      [D]              [G]    
Men tình y êu ngọt mặn đắng chát không đồ chơi 
     [D]              [Em]  
Khi đã y êu đừng để tình bạc trắng như vôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com