1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng yêu tôi

Cuộn trang

[Am] Đừng yêu tôi xin [Dm] đừng đừng yêu [Am] tôi Đừng tin tôi xin đừng đừng tin [Dm] tôi Đời tôi [C] đó em xem có gì [E7] đâu Đời tôi [G] đó chua [E7] cay vẫn đè lên [Am] vai Nếu [C] em hãy còn yêu xin [Dm] em hãy nhìn [C] sâu Vô [Am] hồn tôi đã [Dm] đổ lệ thương [E7] thân nuôi khát [Am] khao Nếu [C] em hãy còn yêu xin [Dm] anh hãy cùng [C] tôi Đi [Am] tìm quên giấc [Dm] ngủ niềm hoang [E7] vu thân xác [Am] thù [Am] Đừng yêu tôi xin [Dm] đừng đừng yêu [Am] tôi Đừng tin tôi xin đừng đừng tin [Dm] tôi Vài năm [C] nữa u mê lắm đời [E7] tôi Vài năm [G] nữa xuôi [E7] tay vẫn có còn ai yêu [Am] tôi Nếu [C] em vẫn còn yêu xin [Dm] em cố mà [C] quên Trên [Am] đời mưa vẫn [Dm] đổ người ta [E7] vui cây lá [Am] vui Nếu [C] em cố tìm yêu mai [Dm] sau sẽ hờn [C] căm Con [Am] người tôi vẫn [Dm] chẳng được như [E7] em mong muốn [Am] tìm

Video hướng dẫn