1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dưới chân Thập Giá

Sr. Trầm Hương , FMSR
Nguồn: thanhcavietnam.net