highlight chords
Một [C] hôm [G] bước lần theo lối [Am] cũ tôi [Em] về
Thầm [F] mơ giàn hoa tím [Em] xưa chưa [G] phai
Đời [Am] tôi [F] đã nhiều lần vui [Dm] bước phong [Em] trần
[Am] Gió lùa xao xuyến tim [Dm] đơn chiếc [G] thân.
Lòng [C] tôi [G] vẫn còn ghi mãi [Am] phút êm [Em] đềm
Thềm [F] hoa chia tay lúc [Em] trăng đang [G] lên
Hẹn [Am] tôi [F] đến một mùa se [Dm] thắm duyên [Em] lành
Ngắt [Dm] bông hoa tím trên [G] cành trao [C] anh.
Tôi [B] vào vườn [Em] xưa gặp em tóc [G] buông vai [Em] gầy
Thẹn [D] thùng nhìn [C] tôi ngỡ trong giấc [B] mơ
Hoa [D] nào đợi chờ không phai sắc [Am] hương
Ngày [D] tàn không gieo nhớ [G] thương
Dặm [Em] trường không gây vấn [G] vương.
Chiều [C] nay [G] dưới giàn hoa thơm [Am] ngát êm [Em] đềm
Vầng [F] trăng thu soi mắt [Em] em long [G] lanh
Hỏi [Am] tôi [F] những chiều buồn mây [Dm] tím xây [Em] thành
Có [Dm] thương hoa thắm mong [G] chờ không [C] anh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dưới giàn hoa cũ

Tuấn Khanh
Một [C] hôm [G] bước lần theo lối [Am] cũ tôi [Em] về
Thầm [F] mơ giàn hoa tím [Em] xưa chưa [G] phai
Đời [Am] tôi [F] đã nhiều lần vui [Dm] bước phong [Em] trần
[Am] Gió lùa xao xuyến tim [Dm] đơn chiếc [G] thân.
Lòng [C] tôi [G] vẫn còn ghi mãi [Am] phút êm [Em] đềm
Thềm [F] hoa chia tay lúc [Em] trăng đang [G] lên
Hẹn [Am] tôi [F] đến một mùa se [Dm] thắm duyên [Em] lành
Ngắt [Dm] bông hoa tím trên [G] cành trao [C] anh.
Tôi [B] vào vườn [Em] xưa gặp em tóc [G] buông vai [Em] gầy
Thẹn [D] thùng nhìn [C] tôi ngỡ trong giấc [B] mơ
Hoa [D] nào đợi chờ không phai sắc [Am] hương
Ngày [D] tàn không gieo nhớ [G] thương
Dặm [Em] trường không gây vấn [G] vương.
Chiều [C] nay [G] dưới giàn hoa thơm [Am] ngát êm [Em] đềm
Vầng [F] trăng thu soi mắt [Em] em long [G] lanh
Hỏi [Am] tôi [F] những chiều buồn mây [Dm] tím xây [Em] thành
Có [Dm] thương hoa thắm mong [G] chờ không [C] anh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com