1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dương cầm lạnh

Cuộn trang

Chờ [F] em đường dương cầm [Am] xanh Chúm [Dm] chím nụ dương cầm [F] biếc Chờ [E] em đường dương cầm đêm Ôi đêm lặng im sâu [Am] thẳm Chờ em đường dương cầm [Dm] trăng Dậy [E] thì nõn dương cầm [Am] phố Chờ em đường dương cầm [Dm] mưa Giọt [E] giọt lá buồn dạ [Am] khúc Chờ [E] em đường dương cầm [F] khuya Anh [E] về lối dương cầm [Am] lạnh.

Video hướng dẫn