highlight chords
[Am] Nốt nhạc lá thu [C] rơi 
[Dm] Em về trắng biệt [E7] ly 
Dương cầm phố [Dm] tả tơi 
Giờ mình [E7] anh đêm [Am] dài
Hà [E7] Nội không em 
Cây [C] sấu già đổ [Am] lá 
Tình [G] ta vừa chạm [E7] thu 
Đã thấy mùa đông [Am] sang
[A] Gió còn nồng hơi em 
Để ấm lại hồn thơ [D] anh
[F#m] Môi thắm em còn có bồi [C#m] hồi 
Để [E7] dương cầm anh khát [Am] vọng
Em [Dm] về, tóc rối vương trên [Am] đàn 
Để [Dm] khói thuốc đen [E7] đặc đêm 
Vu [C] vơ tiếng dương [Dm] cầm 
Gót [Am] mềm mùa thu em [E7] qua
[Am] Điệu nhạc đam mê [F] em 
Hà [E7] Nội say mê [Dm] em 
[E7] Hỡi em có [Am] hay điệu [E7] nhạc anh không [G] em 
Không có [F] em sẽ bão [E7] giông ngập [Am] tràn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dương cầm thu không em

An Thuyên , Thi Ngân
[Am] Nốt nhạc lá thu [C] rơi 
[Dm] Em về trắng biệt [E7] ly 
Dương cầm phố [Dm] tả tơi 
Giờ mình [E7] anh đêm [Am] dài
Hà [E7] Nội không em 
Cây [C] sấu già đổ [Am] lá 
Tình [G] ta vừa chạm [E7] thu 
Đã thấy mùa đông [Am] sang
[A] Gió còn nồng hơi em 
Để ấm lại hồn thơ [D] anh
[F#m] Môi thắm em còn có bồi [C#m] hồi 
Để [E7] dương cầm anh khát [Am] vọng
Em [Dm] về, tóc rối vương trên [Am] đàn 
Để [Dm] khói thuốc đen [E7] đặc đêm 
Vu [C] vơ tiếng dương [Dm] cầm 
Gót [Am] mềm mùa thu em [E7] qua
[Am] Điệu nhạc đam mê [F] em 
Hà [E7] Nội say mê [Dm] em 
[E7] Hỡi em có [Am] hay điệu [E7] nhạc anh không [G] em 
Không có [F] em sẽ bão [E7] giông ngập [Am] tràn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com