1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dương cầm thu không em

Cuộn trang

[Am] Nốt nhạc lá thu [C] rơi [Dm] Em về trắng biệt [E7] ly Dương cầm phố [Dm] tả tơi Giờ mình [E7] anh đêm [Am] dài Hà [E7] Nội không em Cây [C] sấu già đổ [Am] lá Tình [G] ta vừa chạm [E7] thu Đã thấy mùa đông [Am] sang [A] Gió còn nồng hơi em Để ấm lại hồn thơ [D] anh [F#m] Môi thắm em còn có bồi [C#m] hồi Để [E7] dương cầm anh khát [Am] vọng Em [Dm] về, tóc rối vương trên [Am] đàn Để [Dm] khói thuốc đen [E7] đặc đêm Vu [C] vơ tiếng dương [Dm] cầm Gót [Am] mềm mùa thu em [E7] qua [Am] Điệu nhạc đam mê [F] em Hà [E7] Nội say mê [Dm] em [E7] Hỡi em có [Am] hay điệu [E7] nhạc anh không [G] em Không có [F] em sẽ bão [E7] giông ngập [Am] tràn

Video hướng dẫn