1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường chúng ta đi

Cuộn trang

Việt [C] Nam trên đường [Em] chúng ta [Am] đi [F] Nghe gió [G] thổi đồng [F] xanh quê ta [C] đó Nghe sóng [G] biển ầm [F] vang xa tận [D] tới chân [G] trời Nghe ấm [Dm] lòng những khi đang dồn [F] bước [C] Mà vui [Dm] sao ta chẳng [G] nói nên [C] lời. Dặm đường [C] xa ta đi [Em] giữa mùa [G] xuân Ta đi [C] giữa tình [G] thương của [F] Đảng [Am] Tiếng Bác [Dm] Hồ rung [C] động măi trong [G] tim Đường ta [Am] đi ánh [G] lửa soi đêm [C] dài Đường ta về trong [Am] nắng ấm ban [G] mai. Việt [C] Nam! Việt [G] Nam! Qua từng bước gian [Dm] nan Lớn lên [Am] rồi đẹp [G] những mùa [C] xuân Ta [C] đi qua phố qua làng ngọn đèn sáng giục lòng ta [Em] đó [Am] Lời mẹ nói ấm [C] lành ngọn gió đàn [Dm] em vui ríu rít mái [C] trường. Ta [G] đi đường rợp bóng hàng [F] dương Đất bom đào [C] đã lên màu cỏ [F] mới [G] Những cặp mắt đêm đêm trông đợi [F] chiến trường xa dồn [Dm] dập những chiến [C] công. Miền [C] Nam ơi! Miền [G] Nam Hỡi những dòng sông soi bóng dừa [C] xanh [Am] Những đỉnh [F] núi khuất mây mờ xa [C] tắp Ta sẽ [G] đến nơi đâu còn [C] giặc Ta chưa về khi Tổ quốc chưa [G] yên Việt [C] Nam Việt [G] Nam Ôi Tổ [Am] quốc [G] vinh [C] quang.

Video hướng dẫn