Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường đến ngày vinh quang

Cuộn trang

Cùng trèo [C] lên đỉnh núi cao vời vợi Để ta [Am] khắc tên mình trên [F] đời Dù ta [G] biết gian nan đang chờ [E] đón Và [Am] trái tim vẫn âm [Dm] thầm Ta bước [D7] đi hướng tới muôn vì [G] sao. Chặng đường [C] nào trải bước trên hoa hồng Bàn chân [Am] cũng thấm đau vì những [F] mũi gai Đường vinh [G] quang đi qua muôn ngàn [E] sóng gió Lời [Am] hứa ghi trong tim [Dm] mình Vẫn bước [D7] đi hiên ngang đầu ngẩng [G] cao. Và con [F] tim ta đã ước nguyện cùng [G] nhau vai chung vai Niềm vinh [F] quang ta chia sẻ cùng [G] nhau. Ngày [C] đó, ngày đó sẽ không [G] xa xôi Và [Dm] chúng ta là người [E] chiến thắng Và ta [F] biết dẫu lắm thác ghềnh cheo [G] leo trên đường xa Vượt gian [F] nan ta vươn tới những đỉnh [G] cao. Ngày [C] đó, ngày đó sẽ không [G] xa xôi Và [Dm] chúng ta là người [E] chiến thắng Đường [F] đến những ngày vinh quang không còn [G] xa Dù khó khăn vẫn [C] còn. Và mặt [C] trời rực sáng trên cao vời Ban sức [Am] sống huy hoàng khắp [F] muôn nơi Cài vinh [G] quang lên vai những người [E] chiến thắng Khoảnh [Am] khắc ghi trong tim [Dm] hồng Bao khó [D7] khăn ta cũng sẽ vượt [G] qua. Và con [F] tim ta đã ước nguyện cùng [G] nhau vai chung vai Niềm vinh [F] quang ta chia sẻ cùng [G] nhau.