1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường mây

Cuộn trang

[C] Hãy là [F] nắng hôm nay đêm [G7] vàng Lại một mùa [C] lá rơi thềm [B7] hoa [Em] Bên tường [G7] đá cây lan vươn [C] đài Mặt hồ mành [D7] liễu buông nhẹ lay Dịu dàng từng [G7] tiếng dương cầm vun [E] vút lên cao Điệp [F] khúc ly tao vàng vọt [Dm] xanh xao Dịu dàng làm [F] sao chuyện xưa tường [Em] đá nhạt phai Cũng [C] theo đường [G7] mây về [C] đây [F] Ai ngờ [Dm] đã đôi nơi đôi [G7] người Hạnh ngộ một [Em] nỗi đau vừa [B7] khơi [G7] Ai ngờ gió mưa bên [C] kia trời Dù là một [D7] vết thương liền môi Ta đã [C] cố quên nhiều lần [G7] rồi Đã cố quên [E] rồi. Đã quên [F] rồi [Dm] Mà vẫn trông [F] ngóng mãi nơi [G7] xa ơi ! [C] Ngóng lũ chim [F] ngang trời Biển [D7] chiều nay còn trắng [G7] phau phau lăn tăn gọi [C] mời Dạo này nơi [A7] đây đã khác [Dm] xưa Từ ngày em đi dù nắng hay [G7] mưa Một hàng thông reo lời thương lời [C] nhớ [A7] Sau này chưa biết cứ bay trong [Dm] ngỡ ngàng Tình cờ [G7] vốn cho ta tin [C] vui rộn ràng [Am] Hỏi người xa [F] vắng [G7] quên được hết [C] sao ?

Video hướng dẫn