1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường nào lên thiên thai

Cuộn trang

Cầm tay em anh [A7] hỏi đường nào lên thiên [Dm] thai Đường nào lên thiên [A7] thai đường nào lên thiên thai [Dm] Nơi hoa xuân không hề tàn [Gm] Nơi bướm xuân không hề [Dm] nhạt Nơi tình xuân không úa [A7] màu bao giờ [Dm] Ngày xưa sao Lưu Nguyễn gặp đường lên thiên thai Nhạc vàng ai mê [A7] say rượu đào ai ngây ngây [Dm] Suối ngọc reo dưới bước chân [Gm] đi [Bb] Tiếng nhạc tiên quyến luyến xiêm [A7] y Ôi làm sao lạc vào được thiên [Dm] thai ĐK: [Dm] Anh nào biết đường [A7] lên thiên thai Khi trời đất còn [Dm] vương thương đau [Gm] Khi hồn anh chưa [Bb] biết sẽ về [A7] đâu. [Dm] Anh nào biết đường [A7] lên thiên thai [Bb] Khi lòng còn như băng buốt [F] giá Và tình còn em [A7] ấp nói [Bb] không thành [Dm] lời Nhưng [Dm] rồi mhìn trong đôi mắt đẹp Lòng chợt [A7] vui như say kìa đường lên thiên thai Kìa đường lên thiên [A7] thai. Ấy đường [Gm] qua ngõ mắt thơ ngây Tiếng nhạc [Bb] êm lẫn tiếng thơ [A7] say Đưa hồn anh lạc vào tận tim [Dm] ai

Video hướng dẫn