highlight chords
Đường sang nhà [Am] em tuy xa mà [Em] gần quen thật [Am] quen
Dù chẳng chung [C] lối [Dm] nhưng anh thuộc lòng lối riêng [Em] lối
Nắng mưa chẳng ngại [Am] ngùng
Bước đi dập [Em] dồn sợ người yêu héo [C] hon
Đường sang nhà [Am] em như đi vào [Em] mộng mơ thần [Am] tiên
Vì lối đi [C] ấy [Dm] bao nhiêu hò hẹn thiết thân [Em] lắm
Có em luôn đợi [Am] chờ
Nhớ thương dại [E] khờ lòng nào dám thờ [Am] ơ
Những [Am] tưởng con đường riêng mình [F] mãi mãi
Con đường đi về [Dm] tương lai
Con [G] đường thiên lý [C] êm đềm
Nào [Dm] hay ái tình như giấc mơ [G] phai
Dã tràng se cát chi [Em] hoài
Đường quanh co trĩu nặng [Am] chân ai
Đường sang nhà [Am] em bao nhiêu huyền [Em] thoại thân thật [Am] thân
Giờ lối đi [C] ấy [Dm] riêng cho một người khác lui [Em] tới
Bởi em quên lời [Am] thề
Để anh lạc [Em] loài đường tình rẽ làm [Am] đôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường sang nhà em

Giao Tiên
Đường sang nhà [Am] em tuy xa mà [Em] gần quen thật [Am] quen
Dù chẳng chung [C] lối [Dm] nhưng anh thuộc lòng lối riêng [Em] lối
Nắng mưa chẳng ngại [Am] ngùng
Bước đi dập [Em] dồn sợ người yêu héo [C] hon
Đường sang nhà [Am] em như đi vào [Em] mộng mơ thần [Am] tiên
Vì lối đi [C] ấy [Dm] bao nhiêu hò hẹn thiết thân [Em] lắm
Có em luôn đợi [Am] chờ
Nhớ thương dại [E] khờ lòng nào dám thờ [Am] ơ
Những [Am] tưởng con đường riêng mình [F] mãi mãi
Con đường đi về [Dm] tương lai
Con [G] đường thiên lý [C] êm đềm
Nào [Dm] hay ái tình như giấc mơ [G] phai
Dã tràng se cát chi [Em] hoài
Đường quanh co trĩu nặng [Am] chân ai
Đường sang nhà [Am] em bao nhiêu huyền [Em] thoại thân thật [Am] thân
Giờ lối đi [C] ấy [Dm] riêng cho một người khác lui [Em] tới
Bởi em quên lời [Am] thề
Để anh lạc [Em] loài đường tình rẽ làm [Am] đôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com