Đường tàu mùa xuân - Đăng Dương

≣≣
[Cm] [Gm]
Năm xưa anh phá núi em mở đường
[Bb] [C7] [Fm]
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng
Năm nay cũng những bàn tay
[Cm] [G7]
lấp hố bom xây cuộc sống
[Cm] [Ab] [Eb]
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai
[G] [C] [G]
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ,
[G7] [C]
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương.
[Cm] [Fm]
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan.
[Cm] [Fm] [Gm]
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc
[Cm]
Và người thương về với người thương.
[Cm] [Fm] [Cm]
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu.
[Fm] [Bb]
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa.
[Eb] [G7] [Cm]
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng.
[Cm] [Gm]
Năm xưa anh phá núi em mở đường
[Bb] [C7] [Fm]
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng
Năm nay cũng những bàn tay
[Cm] [G7]
lấp hố bom xây cuộc sống
[Cm] [Ab] [Eb]
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai
[G] [C] [G]
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ,
[G7] [C]
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương.
[Cm] [Fm]
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan.
[Cm] [Fm] [Gm]
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc
[Cm]
Và người thương về với người thương.
[Cm] [Fm] [Cm]
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu.
[Fm] [Bb]
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa.
[Eb] [G7] [Cm]
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng.
[Cm] [Fm]
Việt Nam ơ đường tàu Việt Nam,
[Cm] [G7] [Cm]
đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân…
Danh sách hợp âm (Click để tắt)