highlight chords
				              [Cm]           [Gm]   
Năm xưa anh phá núi em mở đường 
         [Bb]    [C7]    [Fm]   
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng 
              
Năm nay cũng những bàn tay 
    [Cm]      [G7]  
lấp hố bom xây cuộc sống 
  [Cm]       [Ab]              [Eb]  
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai 
      [G]         [C]          [G]    
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, 
    [G7]            [C]    
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. 
  [Cm]              [Fm]  
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. 
   [Cm]           [Fm]         [Gm]  
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc 
               [Cm]    
Và người thương về với người thương. 
  [Cm]             [Fm]    [Cm]      
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. 
      [Fm]        [Bb]   
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. 
     [Eb]   [G7]      [Cm]   
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. 
 

  [Cm]           [Gm]   
Năm xưa anh phá núi em mở đường 
         [Bb]    [C7]    [Fm]   
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng 
              
Năm nay cũng những bàn tay 
    [Cm]      [G7]  
lấp hố bom xây cuộc sống 
  [Cm]       [Ab]              [Eb]  
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai 
      [G]         [C]          [G]    
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, 
    [G7]            [C]    
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. 
  [Cm]              [Fm]  
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. 
   [Cm]           [Fm]         [Gm]  
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc 
               [Cm]    
Và người thương về với người thương. 
  [Cm]             [Fm]    [Cm]      
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. 
      [Fm]        [Bb]   
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. 
     [Eb]   [G7]      [Cm]   
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. 
 

   [Cm]          [Fm]  
Việt Nam ơ đường tàu Việt Nam, 
      [Cm]       [G7]    [Cm]   
đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường tàu mùa xuân - Đăng Dương

				              [Cm]           [Gm]   
Năm xưa anh phá núi em mở đường 
         [Bb]    [C7]    [Fm]   
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng 
              
Năm nay cũng những bàn tay 
    [Cm]      [G7]  
lấp hố bom xây cuộc sống 
  [Cm]       [Ab]              [Eb]  
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai 
      [G]         [C]          [G]    
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, 
    [G7]            [C]    
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. 
  [Cm]              [Fm]  
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. 
   [Cm]           [Fm]         [Gm]  
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc 
               [Cm]    
Và người thương về với người thương. 
  [Cm]             [Fm]    [Cm]      
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. 
      [Fm]        [Bb]   
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. 
     [Eb]   [G7]      [Cm]   
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. 
 

  [Cm]           [Gm]   
Năm xưa anh phá núi em mở đường 
         [Bb]    [C7]    [Fm]   
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng 
              
Năm nay cũng những bàn tay 
    [Cm]      [G7]  
lấp hố bom xây cuộc sống 
  [Cm]       [Ab]              [Eb]  
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai 
      [G]         [C]          [G]    
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, 
    [G7]            [C]    
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. 
  [Cm]              [Fm]  
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. 
   [Cm]           [Fm]         [Gm]  
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc 
               [Cm]    
Và người thương về với người thương. 
  [Cm]             [Fm]    [Cm]      
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. 
      [Fm]        [Bb]   
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. 
     [Eb]   [G7]      [Cm]   
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. 
 

   [Cm]          [Fm]  
Việt Nam ơ đường tàu Việt Nam, 
      [Cm]       [G7]    [Cm]   
đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com