Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường tàu mùa xuân - Đăng Dương

Cuộn trang

[Cm] [Gm] Năm xưa anh phá núi em mở đường [Bb] [C7] [Fm] trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng Năm nay cũng những bàn tay [Cm] [G7] lấp hố bom xây cuộc sống [Cm] [Ab] [Eb] Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai [G] [C] [G] Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, [G7] [C] đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. [Cm] [Fm] Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. [Cm] [Fm] [Gm] Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc [Cm] Và người thương về với người thương. [Cm] [Fm] [Cm] Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. [Fm] [Bb] Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. [Eb] [G7] [Cm] Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. [Cm] [Gm] Năm xưa anh phá núi em mở đường [Bb] [C7] [Fm] trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng Năm nay cũng những bàn tay [Cm] [G7] lấp hố bom xây cuộc sống [Cm] [Ab] [Eb] Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai [G] [C] [G] Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ, [G7] [C] đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương. [Cm] [Fm] Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan. [Cm] [Fm] [Gm] Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc [Cm] Và người thương về với người thương. [Cm] [Fm] [Cm] Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu. [Fm] [Bb] Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa. [Eb] [G7] [Cm] Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. [Cm] [Fm] Việt Nam ơ đường tàu Việt Nam, [Cm] [G7] [Cm] đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân…