1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường Thập Giá

Tín Vy (Hoa Phượng Vi)
Nguồn: thanhcavietnam.net