1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường tình nhiều lối

Cuộn trang

1. Kiếp bọt [Am] bèo anh chỉ làm hoen dòng [Dm] nước trong Kiếp lầm [E] than anh chỉ [E7] làm sang ngang cuộc [Am] tình Khi yêu [G] em tình rất mong [F] manh Như sương [G] mai đọng trên lá [C] cành Càng [Dm] yêu em thấy đơn [Am] côi Thôi yêu [F] em thấy thân lạc [E] loài Hỏi người sao [E7] mãi ôm nhiều bóng [Am] hình. ĐK: Không [Am] anh, nếu không [G] anh Em [F] vẫn còn nhiều cuộc [E7] vui Không anh, nếu không anh, em [Am] tựa vai ai [A] gối Du [Dm] dương ru lời tình [G] ca, ngân [C] nga bao cung điệu [F] say Đường tình nhiều [E7] lối, em sẽ về [Am] đâu? 2. Đẫm [Am] giọt sầu cho tình ta đâu là [Dm] bến bờ Khóc ngày [E] mai, anh chỉ [E7] còn tương lai đợi [Am] chờ Trong đêm [G] mơ, một cõi bơ [F] vơ Mây giăng [G] trên muôn lối mịt [C] mờ Càng [Dm] yêu em bước chơ [Am] vơ Yêu em [F] nên xác thân dại [E] khờ Rồi người sẽ [E7] mãi ơ thờ với [Am] tình * Không [Am] anh, nếu không anh Không [F] anh, nếu không anh Không [E] anh, nếu không anh Đường tình nhiều [E7] lối, em biết về [Am] đâu

Video hướng dẫn