highlight chords
Đường về [Dm] thôn em duyên [F] dáng bên [Gm] ven sông con thuyền xuôi [A] mái [D7]
Nhịp cầu [Gm] băng qua men lối đi [Bb] quanh co, ngõ [A] hoa nối [Dm] dài [F]
Nhà em [Bb] cuối xóm ghép [C] đôi mái [F] tranh nâu trăng [Gm] cài trước [A] sau 
Có [D7] tằm mến thương [Gm] dâu, có [C] trầu vấn vương [F] cau 
và đào tơ thơm [A] ngát, ngát hương trinh ban [Dm] đầu.
Đường về [Dm] thôn anh con [F] sáo ru [Gm] êm êm trên đồng xanh [A] lúa [D7]
Nhịp cầu [Gm] băng qua đưa lối sân [Bb] rêu xưa thắm [A] hoa bốn [Dm] mùa [F]
Nhà anh [Bb] mái lá tháng [C] năm vẫn [F] chưa nghe duyên [Gm] tròn ước [A] mơ 
Có [D7] giàn mướp xanh [Gm] lơ, có [C] hồ cá nên [F] thơ 
mà lòng quê vẫn [A] hát hát bao câu mong [Dm] chờ.
[Bb] Mỗi [C] đêm trăng thanh [F] ngà [Dm] hội mùa lên [Bb] tiếng ca góp tay cần [A] lao 
[Gm] Ôi [A7] hai thôn giao [Dm] đầu nhịp cầu tre [F] bước chung êm vui dường [A] bao 
Tình [Dm] ta lên men [Gm] rồi còn [C] chi ngăn cách [F] lòng 
mà [Gm] chưa trao giấc [Bb] mơ xuân cùng [A] nhau 
Chày [Dm] dâng lên trăng [Bb] màu, bà [C] con đang mong [A] cầu 
rằng [Gm] đôi ta sớm [A7] nên duyên ban [Dm] đầu.
Đường về hai thôn mai [F] mốt đôi [Gm] uyên ương qua cầu soi [A] bóng [D7]
Nhủ thầm [Gm] sông ơi gương nước chưa [Bb] phôi pha ta [A] còn vui [Dm] hoài [F]
Trời quê [Bb] bát ngát sẽ [C] trông thấy [F] tương lai qua [Gm] tình lứa [A] đôi 
Lúa [D7] đồng mãi xanh [Gm] tươi, mướp [C] cà thắm nơi [F] nơi 
và vành môi trai [A7] gái góp bao câu ca yêu [Dm] đời.
Nhịp cầu đưa [F] lối, [D7] chung bước hai [Gm] thôn ta đón trăng [Bb] về [A7] mừng duyên [Dm] quê.
-------------------
Phần hợp âm đơn giản (bỏ bớt hợp âm đảo) 
Đường về [Dm] thôn em duyên dáng bên [Gm] ven sông con thuyền xuôi [A] mái
Nhịp cầu [Gm] băng qua men lối đi [Bb] quanh co, ngõ hoa nối [Dm] dài
Nhà em [Bb] cuối xóm ghép đôi mái [F] tranh nâu trăng cài trước [A] sau 
Có tằm mến thương [Gm] dâu, có trầu vấn vương [F] cau 
và đào tơ thơm [A7] ngát, ngát hương trinh ban [Dm] đầu.
Đường về [Dm] thôn anh con sáo ru [Gm] êm êm trên đồng xanh [A] lúa
Nhịp cầu [Gm] băng qua đưa lối sân [Bb] rêu xưa thắm hoa bốn [Dm] mùa
Nhà anh [Bb] mái lá tháng năm vẫn [F] chưa nghe duyên tròn ước [A] mơ 
Có giàn mướp xanh [Gm] lơ, có hồ cá nên [F] thơ 
Mà lòng quê vẫn [A7] hát hát bao câu mong [Dm] chờ
[Bb] Mỗi đêm trăng thanh [F] ngà hội mùa lên [Bb] tiếng ca góp tay cần [A] lao 
[Gm] Ôi hai thôn giao [Dm] đầu nhịp cầu tre [F] bước chung êm vui dường [A] bao 
Tình [Dm] ta lên men [Gm] rồi còn [C] chi ngăn cách [F] lòng 
Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng [A] nhau 
Chày [Dm] dâng lên trăng [Bb] màu, bà [C] con đang mong [A7] cầu 
rằng đôi ta sớm nên duyên ban [Dm] đầu
Đường về [Dm] hai thôn mai mốt đôi [Gm] uyên ương qua cầu soi [A] bóng 
Nhủ thầm [Gm] sông ơi gương nước chưa [Bb] phôi pha ta còn vui [Dm] hoài
Trời quê [Bb] bát ngát sẽ trông thấy [F] tương lai qua tình lứa [A] đôi 
Lúa đồng mãi xanh [Gm] tươi, mướp cà thắm nơi [F] nơi 
và vành môi trai [A7] gái góp bao câu ca yêu [Dm] đời
Nhịp cầu đưa [F] lối, chung bước hai [Gm] thôn ta đón trăng [Bb] về [A7] mừng duyên [Dm] quê
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường về hai thôn

Phạm Thế Mỹ , Hồ Đình Phương
Đường về [Dm] thôn em duyên [F] dáng bên [Gm] ven sông con thuyền xuôi [A] mái [D7]
Nhịp cầu [Gm] băng qua men lối đi [Bb] quanh co, ngõ [A] hoa nối [Dm] dài [F]
Nhà em [Bb] cuối xóm ghép [C] đôi mái [F] tranh nâu trăng [Gm] cài trước [A] sau 
Có [D7] tằm mến thương [Gm] dâu, có [C] trầu vấn vương [F] cau 
và đào tơ thơm [A] ngát, ngát hương trinh ban [Dm] đầu.
Đường về [Dm] thôn anh con [F] sáo ru [Gm] êm êm trên đồng xanh [A] lúa [D7]
Nhịp cầu [Gm] băng qua đưa lối sân [Bb] rêu xưa thắm [A] hoa bốn [Dm] mùa [F]
Nhà anh [Bb] mái lá tháng [C] năm vẫn [F] chưa nghe duyên [Gm] tròn ước [A] mơ 
Có [D7] giàn mướp xanh [Gm] lơ, có [C] hồ cá nên [F] thơ 
mà lòng quê vẫn [A] hát hát bao câu mong [Dm] chờ.
[Bb] Mỗi [C] đêm trăng thanh [F] ngà [Dm] hội mùa lên [Bb] tiếng ca góp tay cần [A] lao 
[Gm] Ôi [A7] hai thôn giao [Dm] đầu nhịp cầu tre [F] bước chung êm vui dường [A] bao 
Tình [Dm] ta lên men [Gm] rồi còn [C] chi ngăn cách [F] lòng 
mà [Gm] chưa trao giấc [Bb] mơ xuân cùng [A] nhau 
Chày [Dm] dâng lên trăng [Bb] màu, bà [C] con đang mong [A] cầu 
rằng [Gm] đôi ta sớm [A7] nên duyên ban [Dm] đầu.
Đường về hai thôn mai [F] mốt đôi [Gm] uyên ương qua cầu soi [A] bóng [D7]
Nhủ thầm [Gm] sông ơi gương nước chưa [Bb] phôi pha ta [A] còn vui [Dm] hoài [F]
Trời quê [Bb] bát ngát sẽ [C] trông thấy [F] tương lai qua [Gm] tình lứa [A] đôi 
Lúa [D7] đồng mãi xanh [Gm] tươi, mướp [C] cà thắm nơi [F] nơi 
và vành môi trai [A7] gái góp bao câu ca yêu [Dm] đời.
Nhịp cầu đưa [F] lối, [D7] chung bước hai [Gm] thôn ta đón trăng [Bb] về [A7] mừng duyên [Dm] quê.
-------------------
Phần hợp âm đơn giản (bỏ bớt hợp âm đảo) 
Đường về [Dm] thôn em duyên dáng bên [Gm] ven sông con thuyền xuôi [A] mái
Nhịp cầu [Gm] băng qua men lối đi [Bb] quanh co, ngõ hoa nối [Dm] dài
Nhà em [Bb] cuối xóm ghép đôi mái [F] tranh nâu trăng cài trước [A] sau 
Có tằm mến thương [Gm] dâu, có trầu vấn vương [F] cau 
và đào tơ thơm [A7] ngát, ngát hương trinh ban [Dm] đầu.
Đường về [Dm] thôn anh con sáo ru [Gm] êm êm trên đồng xanh [A] lúa
Nhịp cầu [Gm] băng qua đưa lối sân [Bb] rêu xưa thắm hoa bốn [Dm] mùa
Nhà anh [Bb] mái lá tháng năm vẫn [F] chưa nghe duyên tròn ước [A] mơ 
Có giàn mướp xanh [Gm] lơ, có hồ cá nên [F] thơ 
Mà lòng quê vẫn [A7] hát hát bao câu mong [Dm] chờ
[Bb] Mỗi đêm trăng thanh [F] ngà hội mùa lên [Bb] tiếng ca góp tay cần [A] lao 
[Gm] Ôi hai thôn giao [Dm] đầu nhịp cầu tre [F] bước chung êm vui dường [A] bao 
Tình [Dm] ta lên men [Gm] rồi còn [C] chi ngăn cách [F] lòng 
Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng [A] nhau 
Chày [Dm] dâng lên trăng [Bb] màu, bà [C] con đang mong [A7] cầu 
rằng đôi ta sớm nên duyên ban [Dm] đầu
Đường về [Dm] hai thôn mai mốt đôi [Gm] uyên ương qua cầu soi [A] bóng 
Nhủ thầm [Gm] sông ơi gương nước chưa [Bb] phôi pha ta còn vui [Dm] hoài
Trời quê [Bb] bát ngát sẽ trông thấy [F] tương lai qua tình lứa [A] đôi 
Lúa đồng mãi xanh [Gm] tươi, mướp cà thắm nơi [F] nơi 
và vành môi trai [A7] gái góp bao câu ca yêu [Dm] đời
Nhịp cầu đưa [F] lối, chung bước hai [Gm] thôn ta đón trăng [Bb] về [A7] mừng duyên [Dm] quê

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com