1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường về miền Bắc

Cuộn trang

[C] Chiều nào áo [Am] tím nhiều quá Lòng thấy rộn [D7] ràng [G7] nhớ [C] nguời Ðường về miền [Em] Bắc bao cách xa [G7] Nhìn về đường [F] lối muôn khó khăn [Em] Ðây núi cao [Dm] đây suối sâu [Am] Ðây lá hoa reo như [D7] ngàn xưa [G7] Ðường về ngập [C] gió tha phương [Am] Tiếc đời gấm [D7] hoa ta đành quên [G7] Màu sắc núi [C] rừng Qua [Em] bao rừng núi anh về [Am] đây Nhớ [Em] nhau từng phút yêu từng [C] giây Ðường [Am] về miền Bắc xa [Dm] xôi rừng [F] núi Nâng [Dm] phím tơ lên mấy [Em] cung lả [Am] lơi Ðường [C] về miền Bắc xa [G7] xôi núi [C] đồi.

Video hướng dẫn