1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường về

Cuộn trang

Chập [Bb] chùng Trường Sơn giăng mắt Ngàn thước khe [Gm] sâu, ngàn thước non [F] cao Đường [Bb] về Quảng Nam xa [Cm] lắc Rừng núi mông [F] mênh ghềnh thác lênh [Bb] đênh [F] Người [Bb] ở miền Nam thương [Dm] quá [Bb] màu áo xưa thu [Eb] vàng Nhạc [Gm] chiều chìm trong mắc [Cm] biếc mùa [F] ấy hoa sim [Bb] tàn. Đường [Gm] về lòng ta phơi [F] phới điệu hò [Bb] khoan. Ra [Gm] đi ta [Bb] nhớ một chiều tiễn [Gm] đưa Sông [Cm] Thu ai [Bb] đứng bên con đò xưa Tre [Eb] xanh còn in bóng nước, sông [Gm] trôi từ bao kiếp [F] trước [Cm] Bãi dâu còn [F] đó tiếng ai vọng [Bb] về. Giờ [Bb] này ngồi trông phương ấy Trời đất mây [Gm] che mờ mấy sơn [F] khê Đường [Bb] về lòng ta vẫn [Cm] nhớ Vạn tóc em [F] bay chiều gió thu [Bb] phai [F] Một [Bb] đời ngàn sông trăm [Dm] bến [Bb] cũng có khi quay [Eb] về Nhìn [Gm] lại trời xưa đâu [Cm] thấy [F] tà áo bay ven [Bb] đồi Đường [Gm] về Quảng Nam ta [Cm] nhớ người [F] người [Bb] ơi.

Video hướng dẫn