1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường xa vạn dặm

Cuộn trang

Mẹ bỏ tôi [E7] đi đường xa vạn [Am] dặm Mẹ bỏ tôi [F] đi [Dm] đường xa mịt [E7] mùng Mẹ Bỏ con [Am] đi [Dm] mẹ bỏ con [E7] đi Trong khi con [Am] ngồi mẹ bỏ con đi Trong khi con [E7] nằm mẹ bỏ con đi Mẹ bỏ con [Dm] đi mẹ bỏ con [E7] đi Mẹ bỏ [F#m] tôi đi đường xa vạn [E] dặm Mẹ bỏ tôi [C#m] đi đường xa hoạn [F#m] nạn Giấc ngủ chưa [E] tròn mẹ bỏ tôi đi Gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con [Bm] đi Mẹ bỏ [D] con đi mẹ bỏ con [E7] đi Bao nhiêu tiếng [A] cười của ngày xa [F#m] xưa Bao nhiêu giấc [D] mộng lòng vạc bay [Bm] xa [E7] Mẹ bỏ con [A] đi

Video hướng dẫn