highlight chords
Intro: [C][Am][C][Am]
I [C] close [G] my [Am] eyes [G] only for a [Dm] moment and the [Am] moment's gone.
[C] All [G] my [Am] dreams [G] pass before my [Dm] eyes are curi- [Am] osity.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [D] dust in the [Am] wind.
[C] Same [G] old [Am] song, [G] just a drop of [Dm] water in an [Am] endless sea.
[C] All [G] we [Am] do [G] crumbles to the [Dm] ground, though we re- [Am] fuse to see.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [G] dust in the [Am] wind... oh oh oh.
[C] Don't [G] hang [Am] on, [G] nothing lasts fo- [Dm] rever but the [Am] earth and sky.
[C] It [G] slips [Am] away [G] all your money [Dm] won't another [Am] minute buy.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [G] dust in the [Am] wind.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] everything is [G] dust in the [Am] wind.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dust in the Wind

Kansas
Intro: [C][Am][C][Am]
I [C] close [G] my [Am] eyes [G] only for a [Dm] moment and the [Am] moment's gone.
[C] All [G] my [Am] dreams [G] pass before my [Dm] eyes are curi- [Am] osity.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [D] dust in the [Am] wind.
[C] Same [G] old [Am] song, [G] just a drop of [Dm] water in an [Am] endless sea.
[C] All [G] we [Am] do [G] crumbles to the [Dm] ground, though we re- [Am] fuse to see.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [G] dust in the [Am] wind... oh oh oh.
[C] Don't [G] hang [Am] on, [G] nothing lasts fo- [Dm] rever but the [Am] earth and sky.
[C] It [G] slips [Am] away [G] all your money [Dm] won't another [Am] minute buy.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] all we are is [G] dust in the [Am] wind.
[D] Dust [G] in the [Am] wind, [D] everything is [G] dust in the [Am] wind.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com