1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dứt đường tơ

Cuộn trang

1. Khói mây chiều buồn vương theo [D] gió [D] [G] Sáo êm ru hiu hắt lời [D] thơ [Bm] [Em] Lòng lắng [A] trôi theo nguồn say [G][G] [A] Khúc mơ hồ vương vương lưu [D] luyến Mơ đến [Bm] ngày đầy ánh huy [G] hoàng Lòng ơi dứt [A] đi đường [D][G] [A] 2. Tóc tang còn âm u trong [D] gió [D] [G] Thiết tha chi những mối hoài [D] mong [Bm] [Em] Ðàn lẻ [A] cung thôi đừng buông [G][G] [A] Ðắm hương tình khi đang giông [D] tố Non nước [Bm] đang tràn máu anh [G] hùng Ðừng mơ ái [A] ân đàn [D] ơi. ĐK: Rung [G] chi tơ [D] lòng Ðầy vơi cung [F#m] oán mơ mộng [Bm] Buồn theo tiếng [A] gió vấn [D] vương qua cành [G] lá Duyên tơ lỡ [F#m] làng [D] Sầu vương theo [G] khúc bẽ [D] bàng [G] Ðìu hiu lướt [A] êm trên hàng tơ liễu [G] xanh [A] 3. Suối u huyền trầm lan trong [D] gió [D] [G] Quyến trăng thanh lấp lánh vàng [D][Bm] [Em] Hờn chiến [A] chinh vang lừng không [G] gian [G] [A] Nhớ chăng lòng quê hương nguy [D] biến Mau đứng [Bm] lên chào đón thanh [G] bình Lòng ơi dứt [A] đi đường [D] tơ.

Video hướng dẫn