highlight chords
1. Khói mây chiều buồn vương theo [D] gió [D] [G]
Sáo êm ru hiu hắt lời [D] thơ [Bm] [Em]
Lòng lắng [A] trôi theo nguồn say [G][G] [A]
Khúc mơ hồ vương vương lưu [D] luyến
Mơ đến [Bm] ngày đầy ánh huy [G] hoàng
Lòng ơi dứt [A] đi đường [D][G] [A]
2. Tóc tang còn âm u trong [D] gió [D] [G]
Thiết tha chi những mối hoài [D] mong [Bm] [Em]
Ðàn lẻ [A] cung thôi đừng buông [G][G] [A]
Ðắm hương tình khi đang giông [D] tố
Non nước [Bm] đang tràn máu anh [G] hùng
Ðừng mơ ái [A] ân đàn [D] ơi.
ĐK:
Rung [G] chi tơ [D] lòng
Ðầy vơi cung [F#m] oán mơ mộng [Bm] 
Buồn theo tiếng [A] gió vấn [D] vương qua cành [G] lá
Duyên tơ lỡ [F#m] làng [D]
Sầu vương theo [G] khúc bẽ [D] bàng [G]
Ðìu hiu lướt [A] êm trên hàng tơ liễu [G] xanh [A]
3. Suối u huyền trầm lan trong [D] gió [D] [G]
Quyến trăng thanh lấp lánh vàng [D][Bm] [Em]
Hờn chiến [A] chinh vang lừng không [G] gian [G] [A]
Nhớ chăng lòng quê hương nguy [D] biến
Mau đứng [Bm] lên chào đón thanh [G] bình
Lòng ơi dứt [A] đi đường [D] tơ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dứt đường tơ

Văn Thủy
1. Khói mây chiều buồn vương theo [D] gió [D] [G]
Sáo êm ru hiu hắt lời [D] thơ [Bm] [Em]
Lòng lắng [A] trôi theo nguồn say [G][G] [A]
Khúc mơ hồ vương vương lưu [D] luyến
Mơ đến [Bm] ngày đầy ánh huy [G] hoàng
Lòng ơi dứt [A] đi đường [D][G] [A]
2. Tóc tang còn âm u trong [D] gió [D] [G]
Thiết tha chi những mối hoài [D] mong [Bm] [Em]
Ðàn lẻ [A] cung thôi đừng buông [G][G] [A]
Ðắm hương tình khi đang giông [D] tố
Non nước [Bm] đang tràn máu anh [G] hùng
Ðừng mơ ái [A] ân đàn [D] ơi.
ĐK:
Rung [G] chi tơ [D] lòng
Ðầy vơi cung [F#m] oán mơ mộng [Bm] 
Buồn theo tiếng [A] gió vấn [D] vương qua cành [G] lá
Duyên tơ lỡ [F#m] làng [D]
Sầu vương theo [G] khúc bẽ [D] bàng [G]
Ðìu hiu lướt [A] êm trên hàng tơ liễu [G] xanh [A]
3. Suối u huyền trầm lan trong [D] gió [D] [G]
Quyến trăng thanh lấp lánh vàng [D][Bm] [Em]
Hờn chiến [A] chinh vang lừng không [G] gian [G] [A]
Nhớ chăng lòng quê hương nguy [D] biến
Mau đứng [Bm] lên chào đón thanh [G] bình
Lòng ơi dứt [A] đi đường [D] tơ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com