highlight chords
[Am][G] dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò 
Dzô hò ới hò ới hò ới [G] dzô 
Hò dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò 
Dzô hò ới hò ới hò ới [Am] dzô 
Biển xanh quê [Am] tôi đây miền Duyên Hải 
Biển xanh reo [Dm] vui đã qua ngày dầu [C] dãi 
Biển xanh đưa [Am] nôi dâng cho đời hương đậm 
Biển xanh tôi [Dm] yêu sóng ru hời tháng [Am] năm
Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải 
Ra khơi về [C] bãi thuyền khẳm cá tươi quen 
Trong giông [Dm] tố từ những ngày gian [E7] khổ 
Đá lở cát [G] bồi vẫn sống với quê [C] hương
Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải 
Đứng trên đầu [C] sóng chắn gió đại dương 
Vung căng tay [Dm] lưới ta nối trời với [G] biển 
Biển bạc biển [E7] vàng biển hát mênh [Am] mông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên hải biển quê tôi

Phạm Minh Tuấn
[Am][G] dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò 
Dzô hò ới hò ới hò ới [G] dzô 
Hò dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò 
Dzô hò ới hò ới hò ới [Am] dzô 
Biển xanh quê [Am] tôi đây miền Duyên Hải 
Biển xanh reo [Dm] vui đã qua ngày dầu [C] dãi 
Biển xanh đưa [Am] nôi dâng cho đời hương đậm 
Biển xanh tôi [Dm] yêu sóng ru hời tháng [Am] năm
Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải 
Ra khơi về [C] bãi thuyền khẳm cá tươi quen 
Trong giông [Dm] tố từ những ngày gian [E7] khổ 
Đá lở cát [G] bồi vẫn sống với quê [C] hương
Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải 
Đứng trên đầu [C] sóng chắn gió đại dương 
Vung căng tay [Dm] lưới ta nối trời với [G] biển 
Biển bạc biển [E7] vàng biển hát mênh [Am] mông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com