1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên hải biển quê tôi

Cuộn trang

[Am][G] dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò Dzô hò ới hò ới hò ới [G] dzô Hò dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò Dzô hò ới hò ới hò ới [Am] dzô Biển xanh quê [Am] tôi đây miền Duyên Hải Biển xanh reo [Dm] vui đã qua ngày dầu [C] dãi Biển xanh đưa [Am] nôi dâng cho đời hương đậm Biển xanh tôi [Dm] yêu sóng ru hời tháng [Am] năm Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải Ra khơi về [C] bãi thuyền khẳm cá tươi quen Trong giông [Dm] tố từ những ngày gian [E7] khổ Đá lở cát [G] bồi vẫn sống với quê [C] hương Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải Đứng trên đầu [C] sóng chắn gió đại dương Vung căng tay [Dm] lưới ta nối trời với [G] biển Biển bạc biển [E7] vàng biển hát mênh [Am] mông

Video hướng dẫn