1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên kiếp cầm ca

Cuộn trang

1. Tàn đêm phố vắng bước chân âm [Am] thầm Đèn khuya hiu hắt sương xuống lạnh [C] căm Bâng khuâng nghe [F] gió tiễn bước sang [C] canh Đêm [Dm] đêm lê gót độc [F] hành Lạnh [G] lùng một kiếp mong [E7] manh. 2. Về đâu đêm tối những khi không [Am] nhà Gửi vai khóc mướn duyên kiếp cầm [C] ca Vương tơ cho [F] đến thác vẫn chưa [C] vơi Mua [Dm] vui cho biết bao [F] người Mà [E7] đời như lãng quên [Am] hoài. ĐK: Nhạc thiếu lời [F] ca cung [Dm] thắm phai [C] nhòa [Am] Lênh đênh chiếc bóng thuyền buông [Dm] trôi Bao xuân chưa thấy hoa [C] cười Lạc [E7] loài sống trong chợ [Am] đời. 3. Sầu dâng tê tái tiếng tơ ngỡ [Am] ngàng Từng đêm thao thức đếm bước thời [C] gian Tâm tư ghi [F] thác khúc hát canh [C] thâu Bơ [Dm] bơ kiếp sống dãi [F] dầu Cuộc [E7] đời trôi biết về [Am] đâu.

Video hướng dẫn