highlight chords
Biết [Dm] nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới [Gm] biển mà trên [C] non ơ vẫn [F] tìm
[Dm] Ơi, thương nhau thì [C] mâm bánh buồng [F] cau
Cũng nên [Gm] duyên, [F][Gm] duyên.
Biết [Dm] nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay [Gm] thật mà yêu [C] thương ơ sớm [F] chiều
[Dm] Ơi, thương nhau tình [C] ta biết để [F] đâu
Chứ cho [Dm] vừa, [C][Dm] vừạ.
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ ham [F] anh chút công danh về [Gm] sau
Về sau, í í về sau
Chẳng [Dm] tham, má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không [F] ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.
Biết [Dm] nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng [Gm] bởi mà đôi [C] câu ơ đá [F] vàng
[Dm] Ơi, đôi ta cùng [C] xây đắp tình [F] thương chứ lâu [Dm] dài [C][Dm] dài.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên tình

Y Vân , Xuân Tiên
Biết [Dm] nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới [Gm] biển mà trên [C] non ơ vẫn [F] tìm
[Dm] Ơi, thương nhau thì [C] mâm bánh buồng [F] cau
Cũng nên [Gm] duyên, [F][Gm] duyên.
Biết [Dm] nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay [Gm] thật mà yêu [C] thương ơ sớm [F] chiều
[Dm] Ơi, thương nhau tình [C] ta biết để [F] đâu
Chứ cho [Dm] vừa, [C][Dm] vừạ.
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ ham [F] anh chút công danh về [Gm] sau
Về sau, í í về sau
Chẳng [Dm] tham, má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không [F] ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.
Biết [Dm] nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng [Gm] bởi mà đôi [C] câu ơ đá [F] vàng
[Dm] Ơi, đôi ta cùng [C] xây đắp tình [F] thương chứ lâu [Dm] dài [C][Dm] dài.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com