1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên tình

Cuộn trang

Biết [Dm] nhau giữa độ trăng tròn Nhớ nhau dưới [Gm] biển mà trên [C] non ơ vẫn [F] tìm [Dm] Ơi, thương nhau thì [C] mâm bánh buồng [F] cau Cũng nên [Gm] duyên, [F][Gm] duyên. Biết [Dm] nhau lúc gặp bên đường Mến nhau ngay [Gm] thật mà yêu [C] thương ơ sớm [F] chiều [Dm] Ơi, thương nhau tình [C] ta biết để [F] đâu Chứ cho [Dm] vừa, [C][Dm] vừạ. Chẳng tham ao sâu hay nhà cao Mà chỉ ham [F] anh chút công danh về [Gm] sau Về sau, í í về sau Chẳng [Dm] tham, má phấn em hồng tươi Ấy cũng không [F] ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường. Biết [Dm] nhau cũng bởi tâm đầu Mến nhau cũng [Gm] bởi mà đôi [C] câu ơ đá [F] vàng [Dm] Ơi, đôi ta cùng [C] xây đắp tình [F] thương chứ lâu [Dm] dài [C][Dm] dài.

Video hướng dẫn