1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em bay trong đêm pháo hoa

Cuộn trang

1. Bay lên [C] nào, em bay lên nào Ngày vui toàn [Am] thắng tưng bừng pháo [Dm] hoa Bay lên nào, em bay lên [G] nào Vui bạn Nam [G7] Bắc về trong một [C] nhà. [Em] Đêm pháo hoa, [Am] vang tiếng ca [Dm] Hoa lưng trời và [C] hoa trong ánh mắt [F] Đất nước mình [G] bao nhiêu hoa đẹp [G7] Bác vun trồng giờ nở hoa dâng [C] Bác. [C] La la la lá la là [G] la la la lá la là [G7] Cả đất trời cùng em bay như trong [C] mơ. 2. Bay lên [C] nào, em bay lên nào Ngày vui toàn [Am] thắng tưng bừng pháo [Dm] hoa Bay lên nào, em bay lên [G] nào Vui bạn Nam [G7] Bắc về trong một [C] nhà. [Em] Đêm pháo hoa, [Am] tươi ánh cờ [Dm] Bao thăng hồng đều [C] tung bay trước gió [F] Đất nước mình , [G] vui trong đêm hội [G7] Môi ánh cười đều ngời lên rạng [C] rỡ [C] La la la lá la là [G] la la la lá la là [G7] Cả đất trời cùng em bay như trong [C] mơ.

Video hướng dẫn