1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em bé bán vé số

Cuộn trang

Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé , số [Am] đây số xổ chiều nay, vé [D] số, vé số [G] đây Mặt [Am] xanh xao, giọng rao nghe [C] buồn bước lang [Bm] thang vào nơi [Em] đông người Ôi! tiếng [C] rao nghe buồn làm [Em] sao thơ [D] ngây em bán đi [G] rồi Tiếng [Am] rao như lời thở than xót [Em] xa cho đời mồ [C] côi Không [D] người gọi tên bằng [G][B7] [Em] Ôi, Sài [G] gòn đèn đỏ, đèn [C] xanh, em [D] đi giữa phố không [G] đèn Đếm [Am] tương lai qua từng con số bước lang [C] thang qua từng con phố Những yêu [Bm] thương đem bán cho [Em] người Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé, số [Am] đây, số xổ chiều nay, vé [D] số, vé số [G] đây Mắt [Am] lo âu chợt nghe đêm [C] về, mái hiên [Bm] ai làm nơi [Em] em nằm Ôi! giấc [C] mơ trong đời mồ [Em] côi, em [D] mơ cắp sách đến [G] trường Em [Am] mơ bạn bè đùa vui, em [Em] mơ gia đình yêu [C] thương Mơ [D] người gọi tên bằng [G][B7] [Em] Ôi! Sài [G] gòn đèn đỏ, đèn [C] xanh, nghiêng [D] nghiêng cao cấp đô [G] thành Biết [Am] bao gia đình giàu sang, biết [C] bao con người lang thang Hãy yêu [Bm] thương bằng trái tim [Em] nghèo May [D] mắn em bán cho [Am] người, may [D] mắn em bán cho [G] đời Trong em còn [Bm] lại đắng cay riêng [Em] mình Ai [D] biết cho kiếp con [Am] người, sung [D] sướng đau khổ trong [G] đời Xin cho thật [Bm] nhiều trái tim yêu [Em] người Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé, hằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé Thằng [B7] bé tay cầm tờ [Em] vé .... ----------------- English translation A little boy with the tickets “lottery tickets here, ticket of this afternoon , lot tickets! Lot ticket” With a pale face, the cries sound dull. He steps in the crowded street Oh, how sad the cries are! Innocence sold with the years. The cries sound like complaints. Pity for the life of an orphan? No one to call Mama Oh with how many Saigon’s colorful lights, Him alone, walks in the dark street at night Counting his future with each number on the streets wandering through every street Countless love to sell people A little boy with the tickets “lottery tickets here, ticket of this afternoon, lot tickets! Lot ticket” His eyes turn anxious when the night falls, someone’s porch roof will be where he lies Oh! The simple dream of an orphan’s life, He dreams of going to school He dreams of playing with friends, he dreams of a loving home dream of someone to call Mama Oh, countless Saigon’s colorful lights, Countless big building countless high and rich families Countless homeless human beings. Please do love with the poor hearts Luck he sells to people, Luck he sells to life. Inside, only bitters left for himself Who knows about human’s face, the happiness and bitters of life. Please let there be more and more loving hearts Luck he sells to people, Luck he sells to life. Inside, only bitters left for himself Who knows human’s life happiness and bitters of life, Please let there be more and more loving hearts The little boy with the tickets, the little boy with the tickets, the little boy with the tickets …

Video hướng dẫn