1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em bé giải phóng quân

Cuộn trang

1. Trăng thu [C] chiếu sáng trên dòng sông Rộn ràng [G] tiếng trống khua mừng công Đêm qua [C] giải phóng quân vượt sông Đồn giặc [G] cháy xác phơi đầy [C] đồng Bộ đội [Am] ơi cho bé em [Em] theo Đừng cười [F] chê em bé tí [C] teo Vác súng trên [Am] vai theo bước quân [Em] hành Nhằm giặc [G] Mỹ súng em pằng [C] pằng [G][C] 2. Ba em [C] đã đánh tan giặc tây Giờ này [G] em cũng đi diệt Mỹ Xe tăng [C] với máy bay vào đây Mặc kệ [G] chúng bé em sợ [C] gì Bộ đội [Am] ơi em nói anh [Em] nghe Rằng ngày [F] đêm em vót chông [C] tre Giúp mấy [Am] anh du kích giữ [Em] làng Vậy mà [G] má bảo em là [C] xoàng [G][C] 3. Mai đây [C] bé lớn lên bằng anh Đầu đội [G] chiếc nón nan màu xanh Trên vai [C] vác súng theo đoàn quân Tạm biệt [G] má, má ơi đừng [C] buồn Vì hằng [Am] đêm nghe má ru [Em] con Rằng ngày [F] sau con giống ba [C] con Giống ba [Am] con chiến đấu can [Em] trường Là người chiến [G] sĩ giải phóng quân huy [C] hoàng

Video hướng dẫn