Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em Bé Giải Phóng Quân

Cuộn trangTrăng thu [C]chiếu sáng trên dòng sông 
Rộn ràng [G]tiếng trống khua mừng công 
Đêm qua [C]giải phóng quân vượt sông 
Đồn giặc [G]cháy xác phơi đầy [C]đồng. 
 
Bộ đội [Am]ơi cho bé em [Em]theo 
Đừng cười [F]chê em bé tí [C]teo 
Vác súng trên [Am]vai theo bước quân [Em]hành 
Nhằm giặc [G]mỹ súng em pằng [C]pằng. 
 
Ba em [C]đã đánh tan giặc tây 
Giờ này [G]em cũng đi diệt mỹ 
Xe tăng [C]với máy bay vào đây 
Mặc kệ [G]chúng bé em sợ [C]gì. 
 
Bộ đội [Am]ơi em nói anh [Em]nghe 
Rằng ngày [F]đêm em vót chông [C]tre 
Giúp mấy [Am]anh du kích giữ [Em]làng 
Vậy mà [G]má bảo em là [C]xoàng. 
 
Mai đây [C]bé lớn lên bằng anh 
Đầu đội [G]chiếc nón nan màu xanh 
Trên vai [C]vác súng theo đoàn quân 
Tạm biệt [G]má, má ơi đừng [C]buồn. 
 
Vì hằng [Am]đêm nghe má ru [Em]con 
Rằng ngày [F]sau con giống ba [C]con 
Giống ba [Am]con chiến đấu can [Em]trường 
Là người chiến [G]sĩ giải phóng quân huy [C]hoàng.