1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em bé và viên sỏi

phỏng thơ Trần Trung Đạo - nhạc Phan Văn Hưng
Nguồn: saigonocean.com