1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em bỏ miệt vườn

Cuộn trang

1. Em bỏ con [G] đò, bỏ dòng sông [Bb] quê Quên mái tranh [G] xưa, bụi chuối sau [Dm] hè Quên luỹ tre [Bb] xanh, [D7] quên mảnh trăng [G] thề Dòng hò bên [C] đê, điệu lý phu [A7] thê. 2. Em bỏ miệt [G] vườn lời dặn mẹ [Bb] cha Câu rách cho [G] thơm gia giáo ông [Dm] bà Ham sống xa [Bb] hoa [D7] nhung gấm lụa [G] là Mà nhiều bôn [C] ba sầu [A7] héo thân [Dm] ngà. ĐK: [Am] Ôi em [Bb] đã đi [Gm] xa, [C] xa quá ơi [F] xa Một [Am] mai cha yếu mẹ [C] già Chén cơm đôi [A7] đũa, tách trà ai [Dm] dâng 3. Em bỏ miệt [G] vườn thành đời phong [Bb] sương Mang kiếp tha [G] hương, thân gái dặm [Dm] trường Chân ngả chân [Bb] nghiêng [D7] qua những nẻo [G] đường Ngõ hồn đau [C] thương, bày [A7] tỏ ai [Dm] tường.

Video hướng dẫn