highlight chords
Đã rất lâu [Am] rồi, khi từ đâu 
Ngàn [F] sau cuộc tình chia hai [C] lối
Người hỡi nếu yêu đừng gian dối
Có những đêm [Am] buồn, ngồi một mình, lặng [F] thinh
Đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái [C] tim màu băng giá.

Khi những đam [Dm] mê của tình yêu xa [F] vời
Còn đâu nước [E7] mắt dối gian nhau
Em đã cho [Dm] tôi màu xanh của hy [F] vọng
Làm sao ta đánh [E7] mất được nhau
Nghe nhói tim [Dm] đau trời cao xanh ơi có [F] thấu
Em ơi, em có biết [E7] chăng?

ĐK:
Này [Am] người
Người trói tim [F] ta cho thêm đau
Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am]
Em đã xa [Dm] anh, tình mong [C] manh, tiếc [F] nhớ
Ai mang ý [E7] thơ?

Hỏi đá xanh [F] rêu bao nhiêu năm
Tình [G] anh cũng bấy nhiêu, tình muôn [C] thuở [Am] 
Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt
Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh

* Người trói tim [F] ta cho thêm đau
Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am]
Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt
Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em có hiểu lòng anh

Lương Gia Huy
Đã rất lâu [Am] rồi, khi từ đâu 
Ngàn [F] sau cuộc tình chia hai [C] lối
Người hỡi nếu yêu đừng gian dối
Có những đêm [Am] buồn, ngồi một mình, lặng [F] thinh
Đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái [C] tim màu băng giá.

Khi những đam [Dm] mê của tình yêu xa [F] vời
Còn đâu nước [E7] mắt dối gian nhau
Em đã cho [Dm] tôi màu xanh của hy [F] vọng
Làm sao ta đánh [E7] mất được nhau
Nghe nhói tim [Dm] đau trời cao xanh ơi có [F] thấu
Em ơi, em có biết [E7] chăng?

ĐK:
Này [Am] người
Người trói tim [F] ta cho thêm đau
Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am]
Em đã xa [Dm] anh, tình mong [C] manh, tiếc [F] nhớ
Ai mang ý [E7] thơ?

Hỏi đá xanh [F] rêu bao nhiêu năm
Tình [G] anh cũng bấy nhiêu, tình muôn [C] thuở [Am] 
Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt
Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh

* Người trói tim [F] ta cho thêm đau
Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am]
Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt
Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn