1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em có hiểu lòng anh

Cuộn trang

Đã rất lâu [Am] rồi, khi từ đâu Ngàn [F] sau cuộc tình chia hai [C] lối Người hỡi nếu yêu đừng gian dối Có những đêm [Am] buồn, ngồi một mình, lặng [F] thinh Đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái [C] tim màu băng giá. Khi những đam [Dm] mê của tình yêu xa [F] vời Còn đâu nước [E7] mắt dối gian nhau Em đã cho [Dm] tôi màu xanh của hy [F] vọng Làm sao ta đánh [E7] mất được nhau Nghe nhói tim [Dm] đau trời cao xanh ơi có [F] thấu Em ơi, em có biết [E7] chăng? ĐK: Này [Am] người Người trói tim [F] ta cho thêm đau Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am] Em đã xa [Dm] anh, tình mong [C] manh, tiếc [F] nhớ Ai mang ý [E7] thơ? Hỏi đá xanh [F] rêu bao nhiêu năm Tình [G] anh cũng bấy nhiêu, tình muôn [C] thuở [Am] Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh * Người trói tim [F] ta cho thêm đau Làm [G] sao ta quên nhau người yêu [C] dấu [Am] Đêm vắng sân [Dm] ga, tàu kêu lên, kêu réo [F] rắt Hỏi tại [Dm] sao? Em có [E7] hiểu lòng [Am] anh

Video hướng dẫn